Jeg anbefaler at bruge workshops, når deltagerne skal have ny viden integreret. Skal der fx. arbejdes med stresshåndtering i personalegruppen, gode ideer til parforholdet eller den følelsesmæssige udvikling for unge mennesker, så er en workshop den bedste tilgang. Det er en mere aktiv form fremfor et foredrag om stress, om det gode parforhold eller følelsernes stormvejr. Udbyttet for tilhørerne er dokumenteret væsentlig større og langtidsvirkende, når der laves en workshop med det relevante tema. Der arbejdes med forskellige modeller til at få overblik over det der fylder, din indflydelse på problemet og din håndtering af udfordringen. Ligeledes fokuseres der på værktøjer til som let kan implementeres i hverdagen. I 2018 er der planlagt flere dage med workshops for ledere og personale, der arbejder med børn, hvor emnet er Kønsidentitet. Hvordan støtter vi børnene i at være glade for deres eget køn? Hvordan breder vi mulighederne ud for “rigtige” drenge og “rigtige” piger, så børnene kan finde en plads, når de ikke føler de passer ned i en bestemt kasse? Hvordan kan vi som vokse styrke børnene undervejs i deres identitetsdannelse? Kontakt mig for en aftale. Derudover er der igen i år fokus på børn/unge og de sociale mediers indflydelse. Flere fri-, folke- og efterskoler har allerede booket aftaler om workshops. Er der flere, der skal være med?