Temamøder og oplæg til debat 

Har personalegruppen, studiegruppen, eleverne eller foreningen brug for en debataften om et aktuelt emne, kommer jeg gerne og laver et oplæg. Jeg kan fx tage hul på emnet og servere det lidt utradionelt og krydret med humor, derefter arbejder I videre i mindre grupper. Debatten afrundes og samles op med spørgsmål. Hele seancen kan styres og ledes af mig, eller ske i samarbejde med en mødeleder. Kontakt mig for at få et tilbud.