Primært for personale grupper, studiegrupper og elever.

Årsagen til personlige konflikter i grupper, findes oftest i måden at kommunikere på. I relation til andre opstår der ofte problemer med nærhed og åbenhed. F.eks. når vi attribuerer forkert, dvs. når vi laver en forkert fortolkning af det andre har sagt til os.

Gruppeterapi er en måde at få øje på dig selv i samspil med andre. Undrer du dig nogle gange over, hvorfor du opfører dig forskelligt i forskellige grupper. Står du frem eller gemmer du dig, bliver du misforstået, eller får du ikke sagt hvad du vil, når du er sammen med andre?

Vi vil arbejde med sammenhængen mellem din selvopfattelse og den måde du relaterer dig til andre på. Du vil opleve direkte feedback fra de andre i gruppen, som du kan stille op mod dit eget selvbillede.

“Når det lykkes, kan det indlærte bruges andetsteds, hvilket giver muligheden for at komme ud af gamle mønstre og roller.”

Du vil få muligheden for at øve dig i at sætte ord på dine følelser og behov og dermed blive bedre til at kommunikere med dine omgivelser. Når det lykkes kan det indlærte bruges andetsteds, hvilket giver muligheden for at komme ud af gamle mønstre og roller. Der arbejdes med fokus på:

  • At være i nuet
  • Gruppeprocessen
  • Forandringsprocesser/organisationsændringer
  • At skabe en god gruppekultur
  • At modtage og give feedback
  • Assertion og attribution (at sige sin mening og fortolkninger)