Deltag i et arrangement, hvor børns dannelse af en sund kønsidentitet er i fokus.

Siden januar 2018 har jeg været på en del skoler, for at undervise ledere og pædagogisk personale i, hvordan det med køn kan håndteres, så vi måske kan undgå, at nogle føler sig fanget i den forkerte krop.

Forskere – teoretikere og medierne

Forsøg har vist, at vi ubevidst behandler spædbørn forskelligt, når vi sidder med en lille dreng eller en lille pige på skødet. Mange årige eksperimenter har konkluderet, at vi ikke kan udligne kønnene, selvom vi prøver at opdrage kønsneutralt.

Biologiens- psykologiens og pædagogikkens verden har en stor viden om køn og kønsidentitet, og medier og mennesker i hele verden har en lang række holdninger til emnet.

Hvordan kan vi arbejde med og være omgivet af børn dagen lang, i en tid, hvor alt er i spil i rummelighedens navn? Hvor vi jævnligt kan læse i medierne at nye køn er opstået, og at kønsspecifikke ord skal slettes fra ordbogen.

Hvordan kan vi være stabile rollemodeller for det gode ved at være dreng/pige, og stadig give mulighed for forskellighed? Hvordan kan vi give bredere handlemuligheder for begge køn, uden at gøre køn ligegyldigt eller overflødigt?

Programmet indeholder en vekselvirkning mellem oplæg, gruppedrøftelse og fællesdebat om emnet. Det bliver jeres egne historier og udfordringer omkring kønsproblematikkerne, som danner grundlag for gruppedrøftelserne.

Jeg glæder mig til at være sammen med jer// Anja